Blog de música dels grups de primer curs de l'IES Sabadell.

dimecres, 17 d’octubre de 2007

EL SO I L'AUDICIÓ
En aquesta entrada inclourem un resum i una síntesi de les pàgines 9, 10 i 11 del llibre de text.


Fer un resum és:
- Redactar un text en el que es pren nota de les idees més significatives del text resumit, utilitzant les mateixes expressions i paraules que aquest.


Fer una síntesi és:
- Redactar un text en el que es pren nota de les idees més significatives del text resumit, però utilitzant expressions i paraules pròpies

Per a fer-los, fixa’t e n l’ordre dels continguts d’aquestes pàgines:

- Primer, es parla de la relació entre el so, el soroll, el silenci i la música.
- En segon lloc, s’explica què és el so
- A continuació, s’exposa com nosaltres percebem el so a través de l’oïda